Reference

Reference

Za nas je svaki klijent jedinstven i izuzetno važan. CIM Grupa d.o.o. sa ponosom savetuje multinacionalne, regionalne i lokalne klijente, kao i vodeće međunarodne ustanove, u svim poslovnim sektorima i industrijama. Davanjem praktičnih i pragmatičnih saveta pomažemo klijentima da uspešno posluju na tržištu Srbije, regiona Zapadnog Balkana, Evropske Unije i 17 zemalja širom sveta.
Najbitniji faktor u prošlim i budućim ostvarenjima predstavljaju naši dobri poslovni odnosi sa klijentima. Sve naše aktivnosti usmerene su ka ispunjenju i prevazilaženju zahteva i potreba kupaca. Klijenti su naši partneri sa kojima zajedno rastemo i napredujemo. Naši partneri znaju da su njihovi zahtevi, želje, problemi i brige – naš prioritet.
Širok spektar naših partnera nam pruža jedinstvenu priliku da znanja iz različitih oblasti prilagodimo svakome od partnera.
Naši partneri nam ukazuju zadovoljstvo i čast i biraju nas za poslovnog partnera. Želimo da sarađujemo, razmenjujemo iskustva i ideje, da učimo jedni od drugih i da vam pomognemo na putovanju ka ostvarivanju uspeha na odgovornim poslovima koje obavljate.
Verujemo da saradnja uvek može biti “win-win” saradnje za sve zainteresovane strane i ulažemo sve potrebne resurse da izvanredne prilike koje se pružaju iskoristimo i da naši zajednički projekti daju rezultate.
CIM Grupa d.o.o. sarađuje sa velikim brojem organizacija - od organizacija koje smo uredili i certifikovali kod inostranih certifikacionih kuća do organizacija čije smo poslovne procese uredili u skladu sa zahtevima strateških partnera iz inostranstva kako bi poboljšale stabilnost i sposobnost svojih procesa u težnji da dostignu kvalitet svetske klase.

Naši partneri su:


Svakog partnera zaposleni u CIM Grupa d.o.o. mora da uvažava kao individuu sa svojim specifičnim potrebama, željama, stavovima i emocijama.
Prilikom poseta partnera svaki zaposleni je u obavezi da sazna što više o njima, kako bi bolje razumeo na koji način naši proizvodi ili usluge mogu da zadovolje njihove potrebe i da sve te korisne informacije, po povratku prenese ostalim kolegama.
Sva saopštena pitanja, probleme ili brige koje partneri iskažu, pažljivo prikupljamo, analiziramo - i trenutno reagujemo u smislu pružanja dodatne pomoći i angažovanja našim partnerima na otklanjanju potencijalnih problema.
U svakom trenutku, naš osnovni zadatak je da svojim partnerima ponudimo opcije i pružimo rešenja koja će im pomoći da donesu dobre i racionalne poslovne odluke.
Prema svakom partneru preduzimamo sve što je potrebno da potrebe i želje budu zadovoljene i prevaziđene. Svaki zaposleni za to nosi i oseća ličnu odgovornost, kao deo opšte poslovne politike na kojoj se zasniva naše poslovanje i fundamentalnog cilja naše kompanije – Potpuno zadovoljenje zahteva i potreba svih naših partnera.
Svi zaposleni su obavezni da našim partnerima povratno odgovore na bilo koji upućeni zahtev, po mogućnosti odmah ili u što je moguće kraćem vremenskom roku. Kada se partnerima obeća pružanje bilo kakve povratne informacije ili dodatne pomoći u predviđenom roku, to se MORA uvek i ispuniti.
Svakom svom partneru posvećujemo dovoljno vremena, pažnje i truda kako bi se on osetio važnim.
Naši partneri znaju da su njihovi zahtevi, problemi i brige – naš prioritet.
Uspostavili smo sistem periodičnog kontaktiranja partnera kako bi ih pozdravili, ukazali im pažnju i upitali da li su zadovoljni saradnjom, kompanijom i kvalitetom proizvoda i usluga koje im pružamo.
Partnerima kontinualno ukazujemo na njihov veliki značaj i važnost u poslovnoj saradnji sa CIM Grupa d.o.o. Takođe se partnerima iskazuje zadovoljstvo i čast koju su nam ukazali izborom za svog poslovnog partnera, kao i naša težnja da to zadovoljstvo bude obostrano.
U slučaju iskazanog nezadovoljstva kupca / korisnika CIM Grupa će ODMAH reagovati i preduzeti sve moguće aktivnosti na otklanjanju uzroka pojave kupčevog / korisnikovog nezadovoljstva.

Klijenti