Mi smo vodeća konsultantska kuća koja više od 25 godina savetuje klijente u 17 zemalja sveta.

O nama


Mi smo vodeća konsultantska kuća koja više od 25 godina savetuje klijente u 17 zemalja sveta.

Naša misija je da pomažemo partnerima da poboljšaju performanse poslovnih procesa kako bi pravili profit sada i u budućnosti. Pružamo konsultantske usluge za sisteme menadžmenta, proizvodimo specijalizovan softver i obučavamo stručnjake za poboljšanje procesa i realizujemo usluge projektnog inženjeringa.
U svom radu sa multinacionalnim, regionalnim i domaćim klijentima, finansijskim i vladinim institucijama, nastojimo da uvek imamo praktičan, proaktivan i profesionalan pristup.
Naš rezultat je 100% uspešnost u realizaciji projekata.
Naše cene su konkurentne i strogo poštujemo rokove.
Posedujemo dugogodišnje iskustvo u organizacijama različitog tipa i veličine.
Zahvaljujući međunarodno stečenom obrazovanju i iskustvu zaposlenih klijentima pružamo profesionalne usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa najvišim standardima. Imamo najveći kadrovski kapacitet na teritoriji Zapadnog Balkana. Nova generacija preduzimljivih saradnika iz celog regiona, sa svim svojim različitostima, omogućava nam da dobijemo nove ideje i pristupimo rešavanju problema na inovativan način. Naši zaposleni su obrazovani u zemlji i inostranstvu i mogu da pruže savete kako na lokalnom tako i na engleskom jeziku.

Portfolio

Reference

Za nas je svaki klijent jedinstven i izuzetno važan. CIM Grupa d.o.o. sa ponosom savetuje multinacionalne, regionalne i lokalne klijente, kao i vodeće međunarodne ustanove, u svim poslovnim sektorima i industrijama. Davanjem praktičnih i pragmatičnih saveta pomažemo klijentima da uspešno posluju na tržištu Srbije, regiona Zapadnog Balkana, Evropske Unije i 17 zemalja širom sveta.
Najbitniji faktor u prošlim i budućim ostvarenjima predstavljaju naši dobri poslovni odnosi sa klijentima. Sve naše aktivnosti usmerene su ka ispunjenju i prevazilaženju zahteva i potreba kupaca. Klijenti su naši partneri sa kojima zajedno rastemo i napredujemo. Naši partneri znaju da su njihovi zahtevi, želje, problemi i brige – naš prioritet.
Širok spektar naših partnera nam pruža jedinstvenu priliku da znanja iz različitih oblasti prilagodimo svakome od partnera.
Naši partneri nam ukazuju zadovoljstvo i čast i biraju nas za poslovnog partnera. Želimo da sarađujemo, razmenjujemo iskustva i ideje, da učimo jedni od drugih i da vam pomognemo na putovanju ka ostvarivanju uspeha na odgovornim poslovima koje obavljate.
Verujemo da saradnja uvek može biti “win-win” saradnje za sve zainteresovane strane i ulažemo sve potrebne resurse da izvanredne prilike koje se pružaju iskoristimo i da naši zajednički projekti daju rezultate.

U brojkama

25

GODINA


17

ZEMALJA


500+

KLIJENATA