O nama

 
Pružamo konsultantske usluge za sisteme menadžmenta, proizvodimo specijalizovan softver i obučavamo stručnjake za poboljšanje procesa i realizujemo usluge projektnog inženjeringa.

Ko smo mi

Mi smo vodeća konsultantska kuća koja više od 25 godina savetuje klijente u 17 zemalja sveta.
Naša misija je da pomažemo partnerima da poboljšaju performanse poslovnih procesa kako bi pravili profit sada i u budućnosti. Pružamo konsultantske usluge za sisteme menadžmenta, proizvodimo specijalizovan softver i obučavamo stručnjake za poboljšanje procesa i realizujemo usluge projektnog inženjeringa.
U svom radu sa multinacionalnim, regionalnim i domaćim klijentima, finansijskim i vladinim institucijama, nastojimo da uvek imamo praktičan, proaktivan i profesionalan pristup.
Naš rezultat je 100% uspešnost u realizaciji projekata.
Naše cene su konkurentne i strogo poštujemo rokove.
Posedujemo dugogodišnje iskustvo u organizacijama različitog tipa i veličine.
Zahvaljujući međunarodno stečenom obrazovanju i iskustvu zaposlenih klijentima pružamo profesionalne usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa najvišim standardima. Imamo najveći kadrovski kapacitet na teritoriji Zapadnog Balkana. Nova generacija preduzimljivih saradnika iz celog regiona, sa svim svojim različitostima, omogućava nam da dobijemo nove ideje i pristupimo rešavanju problema na inovativan način. Naši zaposleni su obrazovani u zemlji i inostranstvu i mogu da pruže savete kako na lokalnom tako i na engleskom jeziku.
Naš pametni poslovni objekat u koji smo se uselili 2009. godine se prostire na više od 1000m2 i pruža word-class uslove za produktivan rad. Prvi smo i jedini konsultant član EFQM - European Foundation for Quality Management, a naši zaposleni su sertifikovani auditori. Dugogodišnji smo članovi ASQ - American Society for Quality.
Radimo sa vama i za vas. Ukoliko se opredelite za saradnju sa nama, funkcionisaćemo kao produženi deo lanca vaše organizacije. Pomoći ćemo vam prilikom donošenja strateških odluka i u rešavanju svakodnevnih problema, na transparentan, poverljiv i proaktivan način, sve u cilju poboljšanja sveukupnih performansi organizacije.

Naš rezultat je 100% uspešnost u realizaciji projekata.

  • Uspešnost u realizaciji projekata.100%

Benefiti

Svesni smo činjenice da smo u toku svog poslovnog rasta i razvoja u obavezi da uzmemo u razmatranje i sve bitne aspekte društvenog okruženja u kome poslujemo. Naše razumevanje društvene odgovornosti nametnulo je stalnu obavezu promovisanja održivog ekonomskog rasta koju ostvarujemo kroz saradnju sa našim zaposlenima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom kao celinom, kako bismo unapredili životni standard na način koji će imati povoljan uticaj kako na uspeh kompanije tako i na opšti razvoj.

Saradnjom sa nama možete ostvariti sledeće benefite:


 • uređenje poslovnih procesa po SIPOC modelu i stvaranje uslova za njihovo kontinualno poboljšanje i dostizanje svetske klase
 • olakšavanje svakodnevnog posla zaposlenima i smanjivanje mogućnosti pojave grešaka
 • dokumentovanje I poboljšanje poslovnih procesa i certifikaciju sistema u skladu sa zahtevima standardima sistema menadžmenta
 • definisanje karakteristika kritičnih za kvalitet, njihovu akviziciju i analizu
 • merenje performansi procesa
 • otklanjanje barijere između funkcionalnih celina i ubrzanje odvijanja procesa koji se protežu kroz veći broj funkcija
 • praćenje troškova po organizacionim jedinicama, procesima, aktivnostima i zaposlenima, njihova analiza i smanjivanje
 • porast produktivnosti po radniku i porast ukupnog prihoda
 • poboljšanje nivoa znanja zaposlenih i bolje korišćenje njihovih potencijala
 • povećanje zadovoljstva zaposlenih
 • prevencija neželjenih trendova u poslovanju