Konsultantske usluge

Konsultantske usluge

Pružamo konsultantske usluge za uspostavljanje, održavanje i kontinualno poboljšanje sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda.
Uvek imamo praktičan, proaktivan i profesionalan pristup.
Posedujemo međunarodno iskustvo u organizacijama različitog tipa i veličine.
Naš rezultat je 100% uspešnost u realizaciji projekata.
Strogo poštujemo ugovorene rokove.
Naš tim broji 30+ inženjera, magistara i doktora nauka. Naši eksperti svakodnevno uče i napreduju, radili su na projektima u vodećim organizacijama širom sveta tako da poseduju i znanje i iskustvo za uspešnu realizaciju projekata.
Metodologija koju primenjujemo za realizaciju projekata je metodologija koju koriste vodeće kompanije u svetu. Istu smo sa uspehom primenili u vodećim organizacijama na ovim prostorima. U potpunosti su ispunjeni zahtevi standarda koji čine sistem menadžmenta i ceo projekat se realizuje korišćenjem procesnog pristupa.
Metodologija rada zahteva minimalno angažovanje zaposlenih poslovnog partnera. Projekte realizujemo korišćenjem sopstvenih specijalizovanih softverskih alata koje smo uspešno implementirali u više od 250 organizacija. Implementacija alata i metoda omogućava da se smanje greške, poveća bezbednost i kvalitet i podigne zadovoljstvo kupaca i zaposlenih čime se ostvaruju značani finansijski benefiti.
Od početka realizacije projekta pa do certifikacije sprovodimo kontinualno obrazovanje i obuku zaposlenih po principu just in time - upravo na vreme.
Na početku realizaciјe projekta sprovodimo internu proveru postojećih sistema menadžmenta da bi utvrdili trenutno stanje i šuplјine koje postoјe u odnosu na zahteve standarda. Sprovođenje interne provere vršimo korišćenjem softvera koji smo razvili i više decenija uspešno implementiramo kod partnera. Korišćenjem savremenog softverskog alata značajno se smanjuje vreme potrebno za sprovođenje interne provere.
Takođe, menadžment dobija veliki broj izveštaja koji sadrže vizuelne interpretacije nađenog stanja pošto posebnu pažnju posvećujemo snimanju stanja infrastrutkure.
Na osnovu dostavljenih informacija, sprovedenog intervuja sa stručnim ljudima iz procesa, detaljnog upoznavanja sa funkcionisanjem sistema i prikupljanja svih neophodnih podataka izrađujemo predloge dokumenata i dostavljamo ih partneru na razmatranje.
Uvek dostavljamo predloge dokumentacije na razmatranje čime rasterećujumo partnera fizičkog dela posla i ono što je najvažnije nikada ne počinju da rade posao na "praznom papiru", već uvek imaju pripremljen predlog koji eventualno mogu da modifikuju.
Za sve aktivnosti na projektu imamo pripremljene formulare i uputstva za realizaciju.
Ne ometamo odvijanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti partnera.
Pružamo pomoć partneru i prilikom sertifikacione provere od strane sertifikacione kuće koju partner izabere.
Za više detalja o metodologiji rada molim vas da nas kontaktirate.

Pružamo konsultantske usluge za:


  • Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015
  • Sistem menadžmenta za zaštitu životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2014
  • Sistem menadžmenta za zdravlje i bezbednost na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018
  • Sistem menadžmenta za bezbednost hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 22000:2018
  • Sistem menadžmenta za bezbednost informacija u skladu sa zahtevima standarda ISO 27000:2015
  • EFQM model izvrsnosti Evrope
  • 5S
  • TPM
  • Specifične sisteme menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda
Sa pažnjom ćemo razmotriti vaše potrebe i zahteve i “skrojiti našu uslugu prema vašoj meri”.
Ovde možete preuzeti Zahtev za dostavljanje ponude za pružanje konsultantskih usluga:
Formular